نامهٔ پولس رسول به
کلیسای شهر افسس
معرّفی کتاب
مقصود نامهٔ پولس به افسسیان این است كه نقشهٔ خدا را برای اتّحاد تشریح نماید و بگوید كه خدا در نظر دارد تمام خلقت را در مسیح متّحد سازد. یعنی «همهٔ چیزهایی که در آسمان و زمین هستند تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.» (10:1) و نیز از قوم خدا درخواست می‌كند كه در انجام این نقشهٔ بزرگ الهی برای اتّحاد خلقت در عیسی مسیح زندگی كند.
در قسمت اول نامهٔ افسسیان، نویسنده موضوع اتّحاد را توسعه می‌دهد و بیان می‌کند كه چگونه خدا مردم را انتخاب كرده است تا به او تعلّق داشته باشند و چطور آنها به وسیلهٔ عیسی مسیح آمرزیده شده، از گناه آزاد شده‌اند و چگونه وعدهٔ بزرگ خدا به وسیلهٔ روح‌القدس تضمین گردیده است. در قسمت دوم، نویسنده از خوانندگان درخواست می‌كند طوری زندگی كنند كه یگانگی آنها در مسیح، در زندگی آنها با همدیگر واقعیّت پیدا كند.
مَثَلهای متعدّدی در این رساله بكار رفته است تا نشان دهد كه یگانگی قوم خدا با عیسی مسیح چگونه است. کلیسا به منزلهٔ بدن است و مسیح سر آن، کلیسا به منزلهٔ ساختمانی است كه مسیح سنگ زاویهٔ آن است، یا همسری كه مسیح شوهر آن می‌باشد. این نامه، بیان عالی و قاطعی است از اینكه افكار نویسنده تحت فیض خدا در مسیح، به صورت نوشته درآمده است. همه‌چیز در نور محبّت، قربانی، آمرزش و پاكی مسیح دیده می‌‌شود.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه 1:1-2
مسیح و کلیسا 3:1-21:3
زندگی جدید در مسیح 1:4-20:6
خاتمه 21:6-24
مقدّمه
1
از طرف پولس كه به ارادهٔ خدا، رسول مسیح عیسی است به مقدّسین در شهر افسس كه در اتّحاد خود با مسیح عیسی وفادارند.
فیض و آرامش پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد.
بركات روحانی
خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتّحاد با مسیح از همهٔ بركات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدّس و بی‌عیب باشیم. به سبب محبّت خود و بر حسب صلاحدید ارادهٔ خویش، برای ما مقدّر فرمود كه به وسیلهٔ عیسی مسیح فرزندان او شویم. تا خدا را برای فیض پر شكوه او كه به رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است، سپاس گوییم. از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلهٔ خون اوست كه ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد و چقدر عظیم است آن فیضی كه خدا به فراوانی به ما بخشیده است. خدا آنچه را كه منظور نظرش بود، به عمل آورد و نقشهٔ نهان خود را كه قبلاً در شخص مسیح تحقّق یافته بود، با دانش و بینش بر ما آشكار ساخته است 10 كه در وقت معیّن نقشهٔ او عملی شود و كلّیهٔ كاینات یعنی همهٔ چیزهایی كه در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.
11 خدایی كه همه‌چیز را بر طبق اراده و نقشهٔ خود انجام می‌دهد، ما را انتخاب كرد تا از آنِ او بشویم. زیرا ما را از ازل بر طبق ارادهٔ خویش برگزیده بود. 12 پس ما كه اولین افرادی بودیم كه به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را بستاییم.
13 شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدهٔ نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متّحد شدید و خدا با اعطای روح‌القدس، كه قبلاً وعده داده بود مهر مالكیّت خود را بر شما نهاده است. 14 روح خدا ضامن آن است كه ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد كه خدا به متعلّقان خود آزادی كامل خواهد بخشید، پس جلال و شكوه خدا را بستاییم.
دعای پولس
15 به این سبب، اكنون كه از ایمان شما به عیسی خداوند و محبّت شما نسبت به همهٔ مقدّسین باخبر شده‌ام، 16 از سپاسگزاری به درگاه خدا به‌خاطر شما باز نمی‌ایستم و شما را در دعاهایم به‌یاد می‌آورم. 17 من دعا می‌کنم، آن خدایی كه عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید -‌آن پدر پُر جلال- روح حكمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید. 18 و از او می‌خواهم كه چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی كه خدا شما را به آن دعوت كرده است و به ثروتمندی و شكوه بهره‌ای كه خدا به مقدّسین خود وعده داده است 19 و به عظمت بی‌قیاس قدرت او، كه در ما ایمانداران در كار است، پی ببرید. 20 این همان قدرت عظیمی است كه خدا بكار برد، وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود، در جایهای آسمانی قرار داد 21 و او را بالاتر از هر سلطه، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام دیگر كه بتوان ذكر كرد، نه تنها در این دنیا بلكه در دنیای آینده نیز، قرار داد. 22 خدا همه‌چیز را زیر پای مسیح نهاد و به‌خاطر كلیسا، او را بالاتر از هر چیز قرار داد. 23 كلیسایی كه بدن اوست و تمام وجود او را دربر می‌گیرد و در عین حال تمام كاینات را با حضور خود پُر می‌سازد.