نامهٔ دوم پطرس رسول
معرّفی کتاب
دومین نامهٔ پطرس به گروه زیادی از مسیحیان اوّلیه نوشته شده است. هدف اصلی این نامه، مبارزه با تعالیم غلط و فساد اخلاقی حاصله از آن می‌باشد. راه رهایی از این‌گونه تعالیم غلط، دانش صحیح دربارهٔ خدا و عیسی مسیح خداوند است. دانشی كه به وسیلهٔ اشخاصی كه او یعنی عیسی مسیح را دیده‌اند و تعالیم او را شنیده‌اند، به دست آمده است. نكته‌ای كه زیاد تأكید شده است این است كه عدّه‌ای معتقد بودند و تعلیم می‌دادند كه مسیح بازگشت نخواهد كرد. ولی نویسنده می‌گوید: علّت تأخیر مسیح در بازگشت، این است كه خدا نمی‌خواهد حتّی یک ‌نفر هلاک شود، بلكه مایل است تا همهٔ مردم از گناهان خود توبه كنند.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه 1:1-2
دعوت مسیحی 3:1-21
معلّمان دروغین 1:2-22
بازگشت نهایی مسیح 1:3-18
مقدّمه
1
از طرف شمعون پطرس، غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی كه از راه نیكی مطلق خدا و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح، ایمانی مانند ایمان ما یافته‌اند. درحالی‌که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می‌شود، فیض و آرامش شما نیز افزون گردد.
برگزیدگان خدا
قدرت الهی آنچه را كه ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی‌که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم، بهتر بشناسیم. بنابراین از وعده‌های بزرگ و گرانبها، بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی كه زاییدهٔ تمایلات جسمانی است، بگریزید و در الوهیّت خدا شریک و سهیم شوید. به این سبب شما باید سخت بكوشید كه ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، معرفت را با پرهیزكاری، پرهیزكاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، خداشناسی را با دوستی مسیحایی و دوستی مسیحایی را با محبّت خالص تكمیل كنید. اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسایی خداوند ما عیسی مسیح فعّال و پرثمر خواهید بود. ولی کسی‌که فاقد این صفات باشد، چنان كور و نزدیک‌بین می‌شود كه فراموش می‌کند چگونه از گناهان گذشته‌اش پاک شده است. 10 پس ای برادران+ من، هرچه بیشتر بكوشید تا زندگی شما ثابت كند كه شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین كنید، هرگز لغزش نخواهید خورد. 11 و به این ترتیب به شما اجازه داده می‌شود با پیروزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح وارد شوید.
12 به این جهت من تصمیم گرفتم كه همیشه این چیزها را به‌یاد شما بیاورم. اگرچه شما اینها را می‌دانید و در حقیقتی كه یافته‌اید، ثابت هستید، 13 ولی من تا زنده هستم صلاح می‌دانم كه با یادآوری و تذكّر، شما را برانگیزانم. 14 من می‌دانم كه بزودی، چنانکه خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. 15 پس نهایت كوشش خود را خواهم كرد تا پس از مرگ من، شما بتوانید در همهٔ اوقات این مطالب را به‌یاد آورید.
شاهدان جلال مسیح
16 زیرا وقتی ما دربارهٔ قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم به افسانه‌هایی كه با مهارت ساخته شده‌اند متوسّل نشدیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملكوتی او را دیده‌ایم. 17 وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان كه از جلال خداوندی، صدایی به او رسید كه می‌گفت: «این است پسر عزیز من، از او خشنودم.» ما آنجا بودیم. 18 آری، ما وقتی با او بر روی كوه مقدّس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. 19 این‌همه، كلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می‌کند، پس شما باید با دقّت بیشتر به آن توجّه نمایید، زیرا كلام انبیا مانند چراغی است كه در جایی تاریک می‌درخشد تا سپیده بدمد و ستارهٔ صبح طلوع كرده، دلهای شما را روشن گرداند. 20 امّا بیش از همه‌چیز، این را به‌یاد داشته باشید كه هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب‌مقدّس را تفسیر كند. 21 زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواستهٔ انسان به وجود نیامده است؛ بلكه مردم تحت تأثیر روح‌القدس، كلام خدا را بیان نمودند.
+ 1:10 روی سخن در آیه با ایمانداران است.