نامهٔ پولس رسول به
فِلیمُون
معرّفی کتاب
فِلیمُون یک مسیحی مشهور و احتمالاً عضو كلیسای كولسیه بوده است. او صاحب غلامی به نام اونیسیموس بود. این غلام از نزد ارباب خود فرار كرده بود و به نحوی با پولس كه در آن موقع در زندان بود ملاقات كرده و مسیحی شده بود. نامهٔ پولس به فِلیمُون یک درخواست از اوست كه این غلام را كه اكنون پولس به نزد او برگردانیده است، نزد خود بپذیرد امّا نه مانند یک غلام بخشیده شده، بلكه مانند یک برادر مسیحی.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه 1-3
تعریف از فِلیمُون 4-7
درخواست برای اونیسیموس 8-22
خاتمه 23-25
درود
1
از طرف پولس كه به‌خاطر عیسی مسیح زندانی است و تیموتاؤس، برادر ما به دوست و همكار ما فِلیمُون و به كلیسایی كه در خانهٔ تو تشكیل می‌شود و به خواهر ما «بانو اپفیه» و «ارخیپس» همكار ما، این نامه تقدیم می‌گردد. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند.
محبّت و ایمان فِلیمُون
هروقت كه دعا می‌کنم، نام تو را به زبان می‌آورم و پیوسته خدای خود را شكر می‌کنم چون از محبّت تو و ایمانی كه به عیسی خداوند و جمیع مقدّسین داری آگاه هستم. و دعای من این است كه اتّحاد ما با هم در ایمان باعث شود كه دانش ما به همهٔ بركاتی كه در مسیح داریم، افزوده شود. ای برادر، محبّت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار پدید آورده است، زیرا دلهای مقدّسین به وسیلهٔ تو، نیرویی تازه گرفته است.
تقاضای پولس برای اونیسیموس
بنابراین اگرچه من در اتّحاد خود با مسیح حقّ دارم كه جسارت كرده دستور بدهم كه وظایف خود را انجام دهی، امّا به‌خاطر محبّت، صلاح می‌دانم از تو درخواست كنم: من، پولس كه سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به‌خاطر او زندانی هستم، 10 از جانب فرزند خود «اونیسیموس» كه در زمان زندان خود پدر روحانی او شدم، از تو تقاضایی دارم. 11 او زمانی برای تو مفید نبود، ولی اكنون هم برای تو و هم برای من مفید است.
12 اكنون كه او را نزد تو روانه می‌کنم، مثل این است كه قلب خود را برای تو می‌فرستم. 13 خوشحال می‌شدم كه او را نزد خود نگاه دارم تا در این مدّتی كه به‌خاطر انجیل زندانی هستم، او به جای تو مرا خدمت كند. 14 امّا بهتر دانستم كه بدون موافقت تو كاری نكنم تا نیكویی تو نه از روی اجبار، بلكه داوطلبانه باشد.
15 شاید علّت جدایی موقّت او از تو، این بود كه او را برای همیشه بازیابی! 16 و البتّه نه مثل یک غلام، بلكه بالاتر از آن یعنی به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد.
17 پس اگر مرا دوست واقعی خود می‌دانی، همان‌طور كه مرا می‌پذیرفتی او را بپذیر. 18 و اگر به تو بدی كرده است یا چیزی به تو بدهكار است آن را به حساب من بگذار. 19 من این را با دست خودم می‌نویسم: «من، پولس، آن را به تو پس خواهم داد.» نمی‌گویم كه تو حتّی جان خود را هم به من مدیونی. 20 آری، ای برادر، چون در خداوند متّحد هستیم و می‌خواهم از تو بهره‌ای ببینم، به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه‌ای ببخش.
21 من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اینکه آنچه من می‌گویم و حتّی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد، این را به تو می‌نویسم. 22 در ضمن اتاقی برای من آماده كن، زیرا امیدوارم كه خدا دعاهای شما را مستجاب كرده، مرا به شما برگرداند.
خاتمه
23 «اپفراس» كه به‌خاطر مسیح عیسی با من در زندان است، به تو سلام می‌رساند 24 و همچنین همكاران من «مرقس»، «اَرِسْتَرخُس»، «دیماس» و «لوقا» به تو سلام می‌رسانند. 25 فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد.