آمادگی برای بازگشت مسیح
5
امّا ای برادران+، لازم نیست كه من دربارهٔ زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم. زیرا شما خوب می‌دانید كه روز خداوند مانند دزدی كه در شب می‌آید، فرا خواهد رسید. در آن هنگام كه مردم از صلح و امنیّت خود تعریف می‌کنند، هلاكت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ‌وجه، جان سالم به در نخواهند برد. امّا ای برادران+، شما در تاریكی نیستید كه آن روز شما را مانند دزد غافلگیر كند، زیرا همهٔ شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریكی تعلّق نداریم. پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم، بلكه باید بیدار و هوشیار باشیم. کسانی‌که می‌خوابند، در شب می‌خوابند و آنانی ‌که مست می‌شوند، در شب مست می‌شوند. امّا ما كه به روز تعلّق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبّت را مانند زِرِه به سینه ببندیم و امید نجات را مانند كلاهخود بر سر بگذاریم. زیرا خدا ما را برای آن برنگزید كه به غضب او گرفتار شویم، بلكه ما را برگزید تا به وسیلهٔ خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. 10 او در راه ما مرد تا خواه زنده باشیم خواه مرده، با او زیست کنیم. 11 پس همان‌گونه كه اكنون انجام می‌دهید، یكدیگر را تشویق و تقویت كنید.
آخرین دستورها
12 ای برادران+ من، از شما تقاضا دارم برای آنانی كه در میان شما زحمت می‌کشند و در خداوند، رهبران و مشاوران شما هستند، احترام قایل شوید؛ 13 و از آنان به‌خاطر كاری كه می‌کنند با نهایت محبّت و احترام قدردانی نمایید. با یكدیگر در صلح و صفا زیست كنید.
14 ای برادران+ من، از شما استدعا می‌کنم افراد تنبل و بیكار را توبیخ كنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی كنید و نسبت به همهٔ مردم بردبار باشید. 15 مواظب باشید كه هیچ‌کس بدی را با بدی تلافی نكند، بلكه هدف شما این باشد که پیوسته به یكدیگر و به همهٔ مردم نیکویی کنید.
16 همیشه شادمان باشید 17 و پیوسته دعا كنید. 18 برای هرچه كه پیش می‌آید، خدا را شكر كنید. زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد.
19 روح‌القدس را محدود نسازید. 20 نبوّتها را ناچیز نشمارید. 21 همه‌چیز را بیازمایید و آنچه را كه نیكوست برای خود نگاه دارید. 22 از هر نوع بدی دوری كنید.
23 خدایی كه سرچشمهٔ آرامش است، شما را کاملاً پاک گرداند و عطا فرماید كه روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح، از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. 24 او كه شما را به سوی خود دعوت كرده است، قابل اعتماد است و این كار را خواهد كرد.
خاتمه
25 ای برادران+، برای ما دعا كنید. 26 همهٔ ایمانداران را با بوسهٔ مقدّسانه سلام گویید. 27 شما را به نام خداوند موظّف می‌سازم كه این نامه را برای تمام ایمانداران بخوانید. 28 فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.
+ 5:1 روی سخن در آیه با ایمانداران است. + 5:4 روی سخن در آیه با ایمانداران است. + 5:12 روی سخن در آیه با ایمانداران است. + 5:14 روی سخن در آیه با ایمانداران است. + 5:25 روی سخن در آیه با ایمانداران است.